Mijn winkelwagen

X

Bruikleenovereenkomst Vrouwen Avond & Vrijdoos

Klik hier om de Bruikleenovereenkomst voor de Vrouwen Avond te downloaden en/of uit te printen.

Vigina. gevestigd aan de Alexander Flemingstraat 5, 1821 BK ALKMAAR, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ronja Dominique Kiljan, hierna te noemen ‘eigenaar’,

en

Gebruiker, wonende of gevestigd aan het adres dat opgegeven is bij het boeken van een dienst van Vigina., hierna te noemen ‘gebruiker’;

Eigenaar en Gebruiker hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 - Beschikbaarstelling

Eigenaar stelt aan gebruiker de volgende producten en gebruiksvoorwerpen ter beschikking:

 

Apple iMac + accessoires

1x Apple iMac (21.5 insch)*

1x Magic Keyboard - Nederlands*

1x Magic Mouse - Zilver*

 

Vigina. Koffer

1x Yahee cosmetica koffer, bestaande uit 4 elementen 

 

System JO

1x H20 Glijmiddel Strawberry | 30ml

1x H20 Glijmiddel Cherry | 30ml

1x H20 Glijmiddel Pineapple | 30ml

1x H20 Glijmiddel Peach | 30ml

1x H20 Glijmiddel Watermelon | 30ml

1x H20 Glijmiddel Chocolade | 30ml

1x Premium Silicone Glijmiddel | 30ml

1x All-in-one Massage Glide | 30ml

1x Refresh Foaming Toy Cleaner | 207ml

1x Shaving Cream | 240ml*

 

Vigina. Producten

1x Vi Cup | Maat 1*

1x Vi Cup | Maat 2*

1x Vi Scheermes*

 

Intieme Training

1x La Gemmes Yoni Eggs | L/M/S (set)*

1x Intimina | KegelSmart*

1x Feelztoys | Femmefit*

 

Vibrators voor de vrouw

1x Breeze Flow Powerbullet

1x Satifyer | Lovely Honey

1x Je Joue | Rabbit Bullet

1x Feelztoys | Mister Sweetspot

1x Zumio | S Spirotip

1x OhMiBod | Rev Finger

1x Svakom | Nymph

1x Svakom | Siren

1x Svakom | Ella Neo

1x Svakom | Phoenix Neo

1x Lelo | Sona Cruise

1x Satifyer | Curvy 1+

1x Lelo | Nea 2

1x Lelo | Ora 3

1x Lelo | Sila

 

G-spot & Prostaat stimulators

1x Svakom | Cici

1x Lelo | Soraya Wave

1x Svakom | Trysta

1x Svakom | Vick Neo

 

Wand massagers

1x Svakom | Emma Neo

1x Lelo | Smart Wand - Medium

1x Lelo | Smart Wand 2

1x Europe Magic Wand | Massager

 

Koppels & meer

1x Ohmibod | Club Vibe 2.0*

1x Svakom | Tammy

1x Feelztoys | Thor

1x Svakom | Winni

1x Svakom |Hedy

1x Satisfyer | Endless Joy

1x Rianna S | Duo Vibe

1x Lelo | Tiani 2

1x Lelo |Suede Zweep*

1x LoversPremium | Head Relax Vibra

1x Sportsheets | Kietelaar*

 

Spellen

1x Tease & Please | Truth or Dare

1x Tease & Please | Ultiem verlangen Reis editie

1x Tease & Please | Ultiem verlangen

 

Overige

- Cocktail glazen naargelang het aantal aanwezige dames op de Vrouwen Avond*
- Flessen voor de cocktail mix*

 *Deze artikelen zijn niet aanwezig bij een boeking van de Vrijdoos.

 

Artikel 2 - Verlies, schade of diefstal

 1. De gebruiker aan wie de producten en gebruiksvoorwerpen ter beschikking gesteld worden, krijgt deze bruikleenovereenkomst als aanvulling op de algemene voorwaarden van Vigina.
 2. In principe wordt de bruikleenovereenkomst aangegaan voor de duur van de Vrouwen Avond of andere vorm van dienstverlening van Vigina. Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, wordt deze periode herzien.
 3. Bij verlies, diefstal, slecht onderhoud/gebruik welke te wijten is door nalatigheid/toedoen van gebruiker of gasten van gebruiker wordt de schade in rekening gebracht per factuur. Dit factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.
 4. De producten en gebruiksvoorwerpen zullen onder geen beding aan andere personen worden uitgeleend/gegeven zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Wanneer dit wel gebeurd zal de schade bij verlies, diefstal, slecht onderhoud/gebruik welke te wijten is door nalatigheid/toedoen van derden eveneens gefactureerd worden aan de gebruiker.
 5. Het is gebruiker niet toegestaan de producten en gebruiksvoorwerpen te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.

 

Artikel 3 - Boetebeding

 1. Gebruiker verplicht zich na aanvang van de geboekte reservering tot beëindiging, opzegging van de overeenkomst of ontbinding van de overeenkomst mee te werken aan teruggave van de beschikbaar gestelde producten conform artikel 1.
 2. Indien gebruiker na een verzoek daartoe door of namens eigenaar niet meewerkt aan de teruggave volgt een schriftelijke ingebrekestelling van eigenaar aan gebruiker. Vanaf de dag van ingebrekestelling verbeurt gebruiker een boete van 1000,-- (duizend euro) voor iedere dag dat gebruiker niet aan zijn verplichtingen voldoet
 3. Indien eigenaar tussen de producten conform artikel 1, producten aantreft welke door toedoen van gebruiker beschadigd zijn, conform artikel 2, is eigenaar gerechtigd om gebruiker een keuze uit onderstaande opties;
  1. Gebruiker neemt product over tegen normale prijs, tenzij eigenaar ander overeenkomst, en ontvangt het product bij de bestelling. Hierbij is eigenaar gerechtigd om de kosten voor de schade te verrekenen met de reserveringskosten die bij aanvang gemaakt zijn door gebruiker.
  2. Gebruiker neemt product niet over en vergoed de inkoopsprijs + 21% BTW + 10% over de product kosten.

 

Artikel 4 - Einde bruikleenovereenkomst

De bruikleenovereenkomst eindigt:

 1. indien gebruiker haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; eigenaar kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van eigenaar op schadevergoeding;
 2. op het tijdstip dat de Vrouwen Avond of een andere dienstverlening tussen gebruiker en eigenaar wordt beëindigd om welke reden dan ook;
 3. indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van gebruiker; dit ter beoordeling van eigenaar;
 4. door tijdig schriftelijke opzegging of annuleren van de geboekte dienst, door de gebruiker of eigenaar.

 

Artikel 5 - Wijzigingen en geldigheid bruikleenovereenkomst

 1. Eigenaar behoudt zich het recht voor deze bruikleenovereenkomst tussentijds te wijzigen zonder deze opnieuw voor te leggen bij gebruiker.
 2. Deze bruikleenovereenkomst is te allen tijden te vinden op de website van vigina.nl. Eveneens is deze bruikleenovereenkomst daar altijd download- en printbaar.
 3. Eventuele wijzigingen dienen door de gebruiker te worden gecontroleerd, voorafgaande aan het geboekte dienst.
 4. Deze wijzigingen zijn direct van toepassing op de producten en gebruiksvoorwerpen die ter beschikking worden gesteld door eigenaar.
 5. Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord met deze bruikleenovereenkomst door het inboeken van een dienst van eigenaar.
 6. Op deze bruikleenovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Klik hier om de Bruikleenovereenkomst voor de Vrouwen Avond te downloaden en/of uit te printen.