Jouw winkelwagen

Deelname (win)actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op de social media van Vigina. hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Bij inschrijving via een (online) formulier, waarbij het e-mailadres wordt opgegeven als deelname aan de winactie, zal het e-maildres ook toe worden gevoegd aan de nieuwsbrief van Vigina. en dient men zich hiervoor zelf af te melden.
 4. Medewerkers van Vigina. zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 5. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post, of per mail.
 6. Vigina. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Diskwalificatie van de (win)actie

 1. Deelnemers die privé-berichten, DM's of WhatsAppjes naar Vigina (in)sturen met als doel om de winkansen te verhogen, worden gediskwalificeerd.
 2. Vigina. behoudt zich het recht om te allen tijde een deelnemer te weigeren, te verwijderen en/of uit te sluiten van deelname aan een of meerdere winacties. 

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Vigina. nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen of wordt de actie verlengt. 
 4. Vigina. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld, tenzij er een e-mailadres is achter gelaten.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.